Topbillede:
Kantineområde1_tilpasset-web_729x-320-pixels
Overskrift:

Sundtjek - undersøgelser af dit helbred

Tekst:

 

Mange livsstilssygdomme kan forebygges, hvis vi i tide tager hånd om de sundhedsrisici, der truer vores helbred: for højt blodtryk eller blodsukker, forhøjet kolesterol eller stress. Hospitalet Valdemar tilbyder at du kan være et skridt foran og forebygge livsstilssygdomme som sukkersyge, blodprop i hjertet og belastningsskader som følge af overvægt.

Tre forskellige sundhedsundersøgelser

Ved undersøgelserne "Sundhedstjek light" "Sundhedstjek basis" og den mere omfattende "Forebyggende helbredsundersøgelse" undersøger en speciallæge i almen medicin din personlige sundhedstilstand. Klik på læs mere nedenfor for at læse mere om hver enkelt undersøgelse.

 

På baggrund af undersøgelser, blodprøvesvar og oplysninger om livsstil, stress og arvelige forhold vurderer lægen risikoen for sygdomme senere i livet. Derefter udarbejder I sammen en handleplan for, hvordan du kan optimere din sundhed.

Individuel handleplan for din sundhed

Som et led i handleplanen vil der typisk indgå forløb med andre faggrupper på Hospitalet Valdemar. Nogle kan have gavn af at tale med en diætist om, hvordan kost og motionsvaner kan blive lagt om. Andre kan have glæde af stresskurser og af at tale med en fysioterapeut om, hvordan de kan oparbejde en god kondition. Med andre ord er ’sundhedstjek’ og ’forebyggende helbredsundersøgelse’ et tilbud til dig, der vil sætte fokus på sundhed og trivsel.

Ring til os på
Telefonnummerlink:

5766 0476

Billede 1:
sundhedstjek_1.jpg
Billede 2:
sundhedstjek_2.jpg
Overskrift fakta:

Beskrivelse af sundhedsundersøgelser

PDF til download:
Fakta tekst:

Helbredsundersøgelse - pdf

 

Spørgeskema - sundhedstjek og helbredsundersøgelse - pdf

 

Sundhedstjek og helbredsundersøgelserne foretages af en speciallæge i almen medicin og efter behov i tæt samarbejde med vores tværfaglige team bestående af andre speciallæger, sygeplejersker, kiropraktorer, fysioterapeuter og diætister.

 

Vi tilbyder tre forskellige sundhedsundersøgelser for både private og virksomheder.

Sundhedstjek - Light

Spørgeskema
Før undersøgelsen udfyldes et spørgeskema med spørgsmål til aktuel livsstil og
Der tages udgangspunkt i de indsamlede oplysninger i forbindelse med undersøgelsen og ved udarbejdelse af personlig handleplan

Klinisk undersøgelse
Undersøgelsen indledes med måling af: taljemål, blodtryk, blodsukker, totalkolesterol (screening), BMI og lungefunktion (peakflow). 
Undersøgelsen foretages af sundhedsfagligt personale

Personlig handleplan
Ved den efterfølgende livsstilssamtale, udfylder vi sammen med dig en personlig handleplan. Anbefalingerne i handleplanen udarbejdes med udgangspunkt i undersøgelsesresultater, din aktuelle livsstil, dine ønsker og de informationer du har givet via spørgeskemaet.

Forebyggende sundhedstjek - basis

Før undersøgelsen

Kliniske undersøgelser
Patienten skal sørge for at få taget fastende blodprøver og aflevere urinprøve hos egen læge eller på lokalt hospital
Resultaterne fra blod- og urinundersøgelsen medbringes til undersøgelsen på Hospitalet Valdemar

Blodprofil
Kolesterolmåling: Totalkolesterol, LDL (det dårlige kolesterol), HDL (det gode kolesterol) og triglycerider (fedtstoffer).
Blodsukker.
Nyre- og væsketal: Kreatinin, natrium og kalium.
Levertal: Alanin-aminotransferase, basisk fosfatase, bilirubin og albumin.
Urinstix for infektion, blod, albumin og sukker)

Spørgeskema
Spørgeskema med spørgsmål til aktuel livsstil og helbred bedes udfyldt og medbringes til undersøgelsen.

Legemsundersøgelse
Måling af blodtryk og taljemål.
Beregning af BMI.
Stetoskopi af hjerte og lunger samt risikoberegning for udvikling af blodprop i hjertet eller hjerne.

Livsstilssamtale
Ved den rådgivende livsstilssamtale med lægen laves en risikovurdering af livsstil, stress og arvelige forhold med udgangspunkt i de foregående undersøgelsesresultater.

Personlig handleplan
Lægen giver råd og vejledning og udarbejder i samarbejde med klienten en personlig handleplan, der efterfølgende tilsendes.
Undersøgelserne forestages af en speciallæge i almen medicin.

Forebyggende helbredsundersøgelse

Før undersøgelsen

Spørgeskema
• Før undersøgelsen udfyldes et spørgeskema med spørgsmål til aktuel livsstil og helbred
• Der tages udgangspunkt i de indsamlede oplysninger i forbindelse med undersøgelsen og ved udarbejdelse af personlig helbredsrapport

Kliniske undersøgelser
• Før undersøgelsen skal du selv sørge for at få taget fasteblodprøve og aflevere urin- og afføringsprøve hos egen læge eller på lokalt hospital
• Rekvisitionsskema udleveres eller sendes til dig ved tidsbestilling til forebyggende helbredsundersøgelse
• Resultater fra Blod-, urin og afføringsprøve medbringes til undersøgelsen på Hospitalet Valdemar (PHV), og regningen skal prøvetager sende til Hospitalet Valdemar.

Blodprofil:
• Blodsukker
• Lever: Alanin-aminotransferase, basisk fosfatase, bilirubin, albumin
• blodprocenten (røde blodlegemer)
• leukocytter (hvide blodlegemer)
• trombocytter (blodplader)
• Kolesterolmåling indeholdende: total kolesterol, HDL, LDL og triglycerider
• Nyre-væsketal: kreatinin, natrium - kalium
• Tegn på infektion/sygdomsaktivitet – CRP
• Stofskifte (TSH)
• Prostata (PSA hos mænd over 50)

Urinprøveresultat
• Albumin-kreatinin clearance
• Urinstiks (for infektion, blod, albumin og sukker)

Afføringsprøve
• Afføring for blod hos personer over 40 år

Legemsundersøgelse
• måling af blodtryk og puls
• mundhule og svælg
• lymfekirtler
• skjoldbruskirtlen
• øjne og øjenomgivelser samt synsfelt
• øre (otoskopi med kontrol af øregang og trommehinder)
• Stetoskopi over halskar
• Stetoskopi-hjerte og lunger
• Maveregionen
• Blærehalskirtel(prostata) hos mænd over 40 år
• Kønsdele
• Ryg og holdning
• Arme og ben
• Neurologisk undersøgelse af nervebaner, hjernenerver, reflekser og koordination
• Hud
• Taljemål 
• Beregning BMI


Hjertekardiogram (EKG)

Lungefunktionsundersøgelse

Der foretages konditest og beregnes kondital

Beregning af risiko for udvikling af hjerte- og karsygdom (for personer over 40 år)

Livsstilssamtalen
• Ved den rådgivende livsstilssamtale med lægen laves en risikovurdering af livsstil, allergier, stress, arvelige forhold, tidligere eller nuværende helbredsmæssige problemer, gener eller symptomer med udgangspunkt i de foregående undersøgelsesresultater.

Personlig helbredsrapport
• Lægen giver ved den afrundende samtale råd og vejledning vedrørende livsstil.
• Efterfølgende tilsendes en personlig helbredsrapport, med anbefalinger vedrørende livsstil samt efter behov anbefalinger i forhold til yderligere undersøgelser

Overskrift personale:

Personale

Introtekst personale:
 
Personale:
Billede:
default.jpg
Navn:
Jørgen Brus Mortensen
Titel:
Overlæge, speciallæge almen medicin
CV link:
Billede:
Tina-Jonsson.jpg
Navn:
Tina Jønsson
Titel:
Sygeplejerske
CV link:
Overskrift pris:

Priser for selvbetalere

Tekst pris:

Er du som patient henvist fra et offentligt sygehus, eller har du en virksomhedsbetalt eller privatbetalt sundhedsforsikring er enten hele eller dele af nedenstående priser dækket via disse aftaler.

 

Pr. 1.september 2013 træder en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger som udføres efter denne dato tillægges et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

 

Du skal som patient være opmærksom på, at der kan indgå to eller flere behandlingstyper/koder i en konsultation hos læge eller behandler. Er du i tvivl om betalingen og betingelserne hermed, så er du altid velkommen til at kontakte vores lægesekretærer.

 

Nedenstående priser tillægges 6% gebyr til dækning af lovbestemt patientforsikring

Ydelse
Pris
Priser:
Second opinion, almen medicin
2.200,00
Telefonkonsultation350,00
Helbredsundersøgelser + moms + patientforsikring6.630,00
Sundhedstjek, basis + moms + patientforsikring2.100,00
Sundhedstjek, light + moms + patientforsikring540,00

Ring til os på

5761 0914

Eller send en mail her

Medlem af BPK - Brancheforeningen
for Privathospitaler og klinikker.
Hospitalet Valdemar er akkrediteret efter
DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel, www.ikas.dk
Webdesign: listkom.dk